Brainportschool De Dassenburcht

Jacob Catsstraat 1 -3 5671 VP Nuenen

  • Je kind leert op maat, krijgt de vrijheid bij de keuze en de verwerking van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen sturen.
  • De basisvakken, zijn de kern van ons onderwijs. Aan de basis staat een goede instructie, passend bij de behoeften van elk kind.
  • Kinderen voelen zich prettig en veilig bij ons op school. Samen is ons sleutelwoord. Ieder kind is uniek. We zijn trots op elkaar!
  • We zien wat de kinderen iedere dag nodig hebben. Als je goed luistert en kijkt naar elk kind hoor en zie je waar je op kunt sturen.
  • Jouw kind groeit op in een unieke kennisregio. Daarom vinden we het belangrijk en kansrijk om één van de 10 Brainport basisscholen te zijn.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Dassenburcht werken we met leerstofklassen, waarbij de kinderen de basisvakken rekenen, taal en lezen zowel individueel als met leeftijdgenoten aangeboden krijgen en verwerken. Binnen de jaarklassen wordt gewerkt met verschillende niveaus, die beschreven staan in de groepsplannen voor de basisvakken.

De goepen 1 en 2 zijn altijd gecombineerd. Op deze manier kunnen we beter rekening houden met de sprongsgewijze ontwikkeling van kinderen en met het leren van en met elkaar. De leerstof wordt altijd aangeboden vanuit een thema.

Voor de wereldoriënterende vakken werken we steeds meer in projectvorm. Kleine groepjes kinderen formuleren zelf hun leervragen en de leerkracht ondersteunt en begeleidt ze daarbij. Kinderen leren van en met elkaar en benutten elkaars talenten. Het vak techniek wordt het komende jaar apart uitgewerkt en aangeboden.

Voor de expressievakken gebruiken we keuzeprogramma's waarbij meerdere leerjaren bij elkaar zitten. Daarbij zoeken we hulp  en expertise van ouders en externe partners.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Dassenburcht heeft in een document geïnventariseerd op welk gebied ze de kinderen extra kunnen ondersteunen. Dit document is een weergave van de huidige situatie. We zijn ons ervan bewust dat veel expertise samenhangt met de personen die aan onze school verbonden zijn. Als school hebben we een sterke behoefte om samen met omringende scholen te bekijken hoe we elkaar kunnen helpen. Het is niet reëel om te denken dat we alle expertise zelf in huis kunnen halen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven