Brainportschool De Dassenburcht

Jacob Catsstraat 1 -3 5671 VP Nuenen

  • Je kind leert op maat, krijgt de vrijheid bij de keuze en de verwerking van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen sturen.
  • De basisvakken, zijn de kern van ons onderwijs. Aan de basis staat een goede instructie, passend bij de behoeften van elk kind.
  • Kinderen voelen zich prettig en veilig bij ons op school. Samen is ons sleutelwoord. Ieder kind is uniek. We zijn trots op elkaar!
  • We zien wat de kinderen iedere dag nodig hebben. Als je goed luistert en kijkt naar elk kind hoor en zie je waar je op kunt sturen.
  • Jouw kind groeit op in een unieke kennisregio. Daarom vinden we het belangrijk en kansrijk om één van de 10 Brainport basisscholen te zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Kinderen en hun talenten staan centraal op onze dynamische school. De Dassenburcht is volop in beweging en zoekt steeds de juiste manier om kinderen uit te dagen en nieuwsgierig te maken. We vinden het erg belangrijk dat kinderen zich veilig en gehoord voelen op school.

Groei en ontwikkeling van kinderen staat bij De Dassenburcht centraal. Ons doel is dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken in een vertrouwde en veilige omgeving. Vanaf het eerste tot het dertiende jaar volgen wij de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren in een fijne sfeer!
  • Bouwen aan een goede basis!
  • Kind in beeld!
  • Brainport school!
  • Leren met passie!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op De Dassenburcht hanteren we het systeem van 940 uur onderwijs per jaar voor ieder kind. Alle groepen zijn op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag vrij.

Alle ouders kunnen hun kinderen vanaf 8.25 uur naar het lokaal brengen en de leerkracht begroeten. Voor echte gesprekken wordt een aparte afspraak gemaakt. De kinderen eten tijdens de lunchpauze gezamenlijk in de klas en gaan daarna een half uur buiten spelen (continurooster). Samen met ouders surveilleren we tijdens de middagpauze.

Binnen de Brede School is kinderopvang, voor- en naschoolse opvang mogelijk. Er is ook een peuterspeelzaal.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven