basisschool Omnia

De Poort 6 2631 PT Nootdorp

  • Ook buitenspel is leren
  • Schoolfoto van basisschool Omnia
  • Schoolfoto van basisschool Omnia
  • Schoolfoto van basisschool Omnia

In het kort

Toelichting van de school

Omnia: samen spelen & de wereld ontdekken!

Omnia is een openbare basisschool. Kinderen van elke overtuiging, geslacht of sociaal-culturele achtergrond welkom zijn. De school is de wereld in het klein! Met wederzijds respect, herkenbare waarden en normen, een open karakter, staan we midden in de samenleving en en is er ook ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst.

Omnia gebruikt goede en nieuwe onderwijsmethodes met duidelijke instructie en oefening op meerdere niveaus voor de kinderen. Deskundige leerkrachten worden ondersteund door intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistent, leraar ondersteuner en vakleerkrachten. 

Op school hebben wij een fijn pedagogisch klimaat. Voor iedereen bij ons op school willen wij een fijne groep zijn. daarvoor gebruiken wij in groep 1 t/m 8 de methode KiVa. 

Op Omnia gebruiken we graag moderne communicatiemiddelen. U als ouders staan zo makkelijk in contact met ons, dit komt ten goede aan uw kind. 

Omnia vindt u op de prachtige locatie de Poort, met in onze directe omgeving sportvelden, een grote sporthal en kinderopvang. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.obsdewinde.nl. Uiteraard kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Welkom zijn
  • Creativiteit
  • Veilig zijn
  • Opbrengstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in Nootdorp neemt af. Dat is ook terug te zien in het leerlingaantal op de Winde. De nieuwbouwwijken in Nootdorp hebben in het verleden gezorgd voor een grote toename in het aantal leerlingen. 

De Winde zal in de toekomst een structuur krijgen waarbij er vanuit twee kleutergroepen van alle andere leerjaren (3 t/m 8) één groep zal zijn. Dit maakt onze school een kleinere school waarbij wij persoonlijke aandacht in deze kleinschaligheid heel belangrijk vinden. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De overige bijlagen bij het Veiligheidsplan zijn op te vragen bij de directeur van onze school. 

Terug naar boven