basisschool Omnia

De Poort 6 2631 PT Nootdorp

  • Ook buitenspel is leren
  • Schoolfoto van basisschool Omnia
  • Schoolfoto van basisschool Omnia
  • Schoolfoto van basisschool Omnia

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidsenquête is afgenomen in de periode van de Corona-maatregelen. Wij denken dat dit invloed heeft gehad op het percentage respondenten. 

Het betrekken van ouders op onze school vinden wij heel belangrijk. Ouderbetrokkenheid geven wij vorm door oudergesprekken, de ouderraad, de mr en ouderpanelgesprekken. Middels ons oudercommunicatiesysteem zijn wij voor ouders snel en goed te bereiken en weten wij onze ouders goed te informeren over wat er speelt op school.

De ouders van de Winde zijn positief betrokken bij onze school. 

In schooljaar 20-21 gaan wij voor de bovenbouwgroepen ook thematisch werken. We verwachten dat dit ook veel meer mogelijkheden biedt om leerlingen uit te dagen op een andere manier. 


Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven