De Meander

Lochtersweg 1 7442 BM Nijverdal

Mooie foto vanaf de Lochtersweg.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op de Meander zijn tevreden over de school.
Natuurlijk gebruiken we de resultaten van het tevredenheidsonderzoek om ons onderwijs en onze school nog beter te laten aansluiten aan de behoeften van de leerlingen. Daarom gaan we in iedere groep met de leerlingen in gesprek over deze uitslag. 

De resultaten uit de tevredenheidsonderzoeken worden gebruikt voor het ontwikkelen van het beleid op school.  

De leerling tevredenheidsonderzoeken worden gebruikt om het pedagogisch klimaat en de veiligheidsbeleving van de leerlingen te optimaliseren. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. Daarom zijn we heel blij met het feit dat ouders hun tevredenheid over de school uitspreken. De resultaten van deze oudertevredenheid-onderzoeken worden op de Meander met de MR en in het team besproken. De uitkomsten van deze gesprekken worden gebruikt om het schoolbeleid en het onderwijs verder te verbeteren.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven