De Meander

Lochtersweg 1 7442 BM Nijverdal

Mooie foto vanaf de Lochtersweg.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij De Meander!

De Meander is een basisschool, waar we samen trots op zijn. Een school die midden in de samenleving staat. Een school in een mooi gebouw, met een ruim plein en met moderne materialen. Maar bovenal een school met veel betrokken mensen: leerlingen, leerkrachten, ouders en vele andere mensen uit de omgeving. Dagelijks bezoeken ruim 200 leerlingen onze school om zich te ontwikkelen, samen met andere kinderen en met de leerkrachten. Dit alles vanuit onze missie: Samen groeien, samen wijs!  

De Meander is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Prinses Margrietschool (1-9-1952 tot 1-8-2014) en de Prins Clausschool (1-1-1976 tot 1-8-2014). Het gebouw van de voormalige Prinses Margrietschool aan de Lochtersweg 1 in Nijverdal heeft een grondige verbouwing ondergaan. Daarmee is het geschikt gemaakt voor de toekomst van de Meander.

Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking via de website www.meander-ikt.nl Of bel ons op 0548 615308 voor het maken van een afspraak; wij ontvangen u graag op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Kind- en procesgericht
  • Brede ontwikkeling
  • Eigenaarschap van leerlingen
  • Evalueren en reflecteren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meander heeft een leerlingenaantal (ruim de 200 leerlingen) dat licht stijgend is. De leerlingen zijn verdeeld over 8 groepen. Ook voor de toekomst ziet het beeld er positief uit en is de verwachting dat de school deze omvang blijft behouden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven