De Meander

Lochtersweg 1 7442 BM Nijverdal

  • Mooie foto vanaf de Lochtersweg.
  • Een aantal meiden uit groep 8 genieten van het samen school maken.
  • Ook wij gaan naar De Meander!
  • Een prachtige zomerse lucht boven onze school.
  • Samen wandelen voor water.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij De Meander!

Wij geven u, via deze site graag wat meer informatie over het onderwijs op De Meander.        

‘Samen blij(ven) groeien op ontdekkingsreis maakt wijs’, is de missie van onze school.                                                                                                      

Het ‘samen groeien’ staat voor de ononderbroken ontwikkeling op alle terreinen. We geven daarmee ook aan dat we, vanuit de christelijke identiteit, samen optrekken en inclusief denken zeer belangrijk vinden. Leerkrachten en leerlingen werken echt samen, als partners, aan de ontwikkeling van de leerlingen. Maakt wijs, duidt op de wijsheid die we nastreven in plaats van slimheid!

De geschiedenis van De Meander begint op 1 augustus 2014. Deze basisschool is een nieuwe schoolorganisatie door de samenvoeging van de Prinses Margrietschool en de Prins Clausschool. Het gebouw van de voormalige Prinses Margrietschool heeft een grondige verbouwing ondergaan, het is geschikt gemaakt voor de toekomst en voor het realiseren van eigentijds onderwijs.                                                                

Samen met de kinderopvangorganisatie 'Columbus Junior' zijn we in ontwikkeling tot een Integraal Kindcentrum. Rond de 200 leerlingen volgen dagelijks met veel plezier het onderwijs op onze school.   

Op de Meander leren kinderen talenten uit te bouwen, interesses op te bouwen en minder sterke kanten te compenseren. Hierbij worden de leerling eigentijds begeleid door de leerkracht als coach, friendly mediator of gewoon als onderwijzer.                                                    

De leerlingen ontdekken de wereld aan de hand van vele leeractiviteiten, zoals het volgen van groepslessen, saltobijeenkomsten, het oplossen van onderzoeksvragen, het werken met digitale leerlijnen en het bijhouden van hun eigen unieke portfolio. Door regelmatig groepsdoorbrekend te werken, tijdens saltomiddagen, leren kinderen van verschillende leeftijden met en van elkaar. We komen tijdens deze middagen tegemoet aan de ontwikkeling van alle leerlingen in de meest brede zin.

De inzet en het gebruik van digitale methodes en leermiddelen dragen eraan bij dat leerlingen zich vaardigheden eigen kunnen maken die ze in de toekomst nodig zullen hebben. Samen met ouders dragen we de gedeelde verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. 

De Meander biedt kinderen, samen met ouders, een veilige basis en mede door het werken met eigentijdse leerlingportfolio's optimale kansen tot ontwikkeling, waardoor ieder kind is voorbereid op de toekomst!

Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking via de website www.meander-ikt.nl Of bel ons op 0548 615308 voor het maken van een afspraak; wij ontvangen u graag op onze school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren samen wijs
  • Leerling partner en portfolio
  • Groepsdoorbrekend onderwijs
  • Gepersonaliseerd leren
  • 21ste eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Meander heeft een leerlingenaantal (rond de 200 leerlingen) dat redelijk stabiel is en verdeeld wordt over 8 groepen. Ook voor de toekomst ziet het beeld er positief uit en is de verwachting dat de school deze omvang blijft behouden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
194
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven