Daltonschool Reggewijs

P C Stamstraat 2 b 7442 ZC Nijverdal

Schoolfoto van Daltonschool Reggewijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingen zijn zeer tevreden op onze school. Ze geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 8,0. Wat de leerlingen met name erg waarderen zijn de kwaliteiten van de meesters en juffen, de manier waarop zij les geven en de werkeilanden tijdens MI/WO

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders zijn zeer tevreden over onze school. Ze geven de school een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 !

Wat de ouders met name erg waarderen zijn de kwaliteiten van de meesters en juffen, de manier waarop zij les geven en de veiligheid op school.

Ook het feit dat kinderen met heel veel plezier naar school gaan volgens de ouders vinden we erg belangrijk. Een rapportcijfer om trots op te zijn !

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven