Daltonschool Reggewijs

P C Stamstraat 2 b 7442 ZC Nijverdal

Schoolfoto van Daltonschool Reggewijs

Het team

Toelichting van de school

Een van de medewerkers van Daltonschool Reggewijs is gespecialiseerd in het lesgeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Annet Schippers verzorgt deze lessen, maar adviseert de schoolleiding ook in het opstellen van beleid ten aanzien van deze doelgroep.
Bureau LEERKRACHT ondersteunt de school bij het  verstevigen van de executieve functies. Alle groepen krijgen lessen aangeboden, waarbij het de bedoeling is dat alle leerkrachten binnen twee schooljaren opgeleid zijn en lef deze lessen kan geven. Ook krijgen leerlingen, wanneer dit wenselijk is, individuele ondersteuning bij het verstevigen van de executieve functies. Annet Schippers coördineert deze ondersteuning en werkt aan een borgingsdocument. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht niet beschikbaar is door ziekte of om een andere reden, dan vraagt de schoolleiding vervanging aan bij de vervangingspool. Wanneer een vervanger niet beschikbaar is, wordt de duo-partner of een andere parttime medewerker gevraagd de taken over te nemen. Mocht ook dit niet mogelijk zijn, dan kan besloten worden een groep te verdelen. Soms is dit niet mogelijk, omdat er al invallers voor andere groepen staan. In het uiterste geval worden ouders aangegeven dat lesgeven die dag niet mogelijk is. Mocht dit om meerdere dagen gaan, dan worden andere groepen aangewezen om die dag geen les te kunnen krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Daltonschool Reggewijs wordt lang niet altijd in de lokalen gewerkt. Omdat de school een daltonschool is, krijgen de leerlingen ook de vrijheid een andere ruimte op te zoeken om aan hun (week)taken te werken of de samenwerking te zoeken met andere leerlingen. In het kader van bewegend en ontdekkend leren, worden ook veel lessen buiten gegeven, zowel op het schoolplein als in schooltuin. Ook bezoeken de groepen regelmatig bedrijven en musea.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De orthopedagoog is in dienst van het Samenwerkingsverband en is voor onze school beschikbaar. Zo heeft zij o.a. zitting in het SOT en is zij beschikbaar voor diagnostische- en intelligentie onderzoeken, waaronder de WISC.

De intern begeleider is gedragsspecialist en heeft veel kennis rondom meer- en hoogbegaafdheid.

Onze rekenspecialist is op dit moment bezig met een 2-jarige masteropleiding. De taal-leesspecialist heeft deze inmiddels bijna afgerond.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school krijgt begeleiding van een gespecialiseerd bureau in het trainen van de executieve functies. Deze implementatie van leskisten (Breinhelden) duurt 2 schooljaren en is in het huidige schooljaar gestart.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het gebouw de Twijn, waarin ook Daltonschool Reggewijs werkt, kent meerdere gebruikers waaronder de stichting Peuterspeelzalen en Kosmo Kinderopvangorganisatie. Voor de ouders is het dus een voordeel alle voorzieningen in één gebouw te hebben.

Terug naar boven