Daltonschool Reggewijs

P C Stamstraat 2 b 7442 ZC Nijverdal

  • null
  • Schoolfoto van Daltonschool Reggewijs
  • Samen werken aan het doel van de les.
  • Co√∂peratief leren: leren met en van elkaar!
  • tijdens de boekenkring

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool 't Heem. Op deze site vindt u alle belangrijke informatie over onze school. Neem gerust een kijkje.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven