Daltonschool Reggewijs

P C Stamstraat 2 b 7442 ZC Nijverdal

Schoolfoto van Daltonschool Reggewijs

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool Reggewijs is een school die op 1  augustus 2021 is ontstaan uit een fusie van de basisscholen 't Heem en de Peppel.  De school is een plek waar (samen) leren en jezelf ontwikkelen samengaan. We willen een veilige school zijn, die talenten van leerlingen herkent, erkent en ontwikkelt. Wij vinden dat de sociaal-emotionele ontwikkeling, de intellectuele ontwikkeling en de fysieke ontwikkeling van de leerlingen allen in voldoende mate aandacht verdienen. Door onze kleinschaligheid, maar ook door onze kijk op onderwijs, bieden wij maatwerk, omdat ieder kind anders is en uniek. Ons onderwijs is voortdurend in beweging, evenals onze leerlingen en de leerkrachten.   
Onze school vindt het belangrijk dat: 
- De leerlingen zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn 
- Iedere leerling zich optimaal kan ontplooien, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen
- Onze ouders optimaal betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind 
- Onze leerlingen zoveel mogelijk instructie krijgen passend bij hun niveau 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier ervaren
  • Nieuwsgierig blijven
  • Eigenaarschap pakken
  • Samen groeien
  • Betrokkenheid tonen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool Reggewijs geeft onderwijs aan leerlingen met heel verschillende achtergronden. Zo heeft de school zich ontwikkeld in het onderwijs geven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast is er veel aandacht voor leerlingen die niet vanzelfsprekend het tempo van de meeste leerlingen bij kunnen houden. De school wordt bezocht door leerlingen uit de directe omgeving (buurtfunctie), maar ook bezoeken leerlingen de school die veel verder bij school vandaan wonen, zoals Wierden en Almelo. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven