Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Parels van uitmuntendheid:
Godsbesef
Zelfbeschikking
Verdraagzaamheid
Rechtvaardigheid
Kwaliteit
Transparantie
Samenwerking
  • Uitgangspuntenop onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders

Welkom op onze de homepage van Schoolvenster van basisschool Hidaya

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Soms geven we een toelichting op de informatie. Natuurlijk kunt u met vragen ook altijd bij de directeur terecht. SchoolVenster biedt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Veel leesplezier

Ayhan Tonca

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Islam
  • NT2 aandacht voor Taal
  • Kwaliteit en Zorg
  • De Vreedzame School
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Hidaya is een groeischool. De laatste jaren hebben steeds meer ouders en kinderen de weg naar islamitisch onderwijs gevonden. We hebben er hard aan gewerkt om onze school in Nijmegen en omgeving te presenteren. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal leerlingen: op dit moment bezoeken 292 leerlingen onze school.

De school bestaat uit 4 kleutergroepen en 8 jaargroepen (2 groepen 3 en 2 groepen 4, 2 groepen 5  en groep 6 tot en met 8, waarvan ieder een groep). Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is 26 leerlingen. 

Wilt u uw kind aanmelden, dan kan dit via: www.schoolwijzernijmegen.nl   

Meldt uw kind aan voor 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarop uw kind vier jaar wordt. 

Helaas kunnen we op dit moment niet alle kinderen plaatsen i.v.m. ruimte gebrek en de grootte van de klassen. We zijn in gesprek met de gemeente Nijmegen om dit probleem aan te pakken. 

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de meeste leerlingen niet in de buurt van school wonen, blijven bijna alle kinderen in de middagpauze op school. Voordat de middagpauze begint wordt er gezamenlijk gegeten in de klas. De kinderen nemen een lunchpakketje mee naar school. In het belang van het kind willen wij graag dat zij alleen gezond voedsel mee naar school nemen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven