Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2016/2017 zijn we overgestapt van Cito eindtoets naar Route 8. We hebben hiervoor gekozen omdat Route 8 de vraagstelling aanpast aan het niveau van de antwoorden van het kind. Route 8 zorgt voor een meer passend aanbod, waardoor we een goed zicht krijgen op wat de leerling kan. De toets wordt digitaal afgenomen in de maand april.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We meten de resultaten met Cito, LOVS. Ook methode gebonden toetsen worden afgenomen en beoordeeld.

Na de middenmeting presenteren de leerkrachten de behaalde resultaten met een analyse: wat had ik me voorgenomen, wat heb ik behaald en hoe kwam dat?

2 keer per jaar wordt een rapport met behaalde resultaten geschreven voor de leerlingen en met de ouders gedeeld.

In november krijgen de leerlingen een ik-rapport: hoe is de leerling gestart, hoe is zijn welbevinden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben dan de keuze uit de vele scholen die er in en om Nijmegen zijn. Wij proberen de kinderen en hun ouders bij deze keuze te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren.  

De laatste twee jaar van de basisschool willen we de kinderen zo individueel mogelijk begeleiden en op die wijze het niveau voor het voortgezet onderwijs bepalen. De Eindtoets Basisonderwijs in groep 8 wordt gemaakt in april, maar  de keuze voor het VO is dan al gemaakt door de school. Op speciale ouderavonden vertellen we de leerlingen en hun ouders welke mogelijkheden er zijn. Daarnaast vindt er nog een persoonlijk adviesgesprek plaats over de beste keuze voor de kinderen.  

De leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben de gelegenheid zelf bezoeken te brengen aan verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. En tenslotte melden de ouders hun kind zelf aan bij de school van hun keuze.  

Onze leerlingen komen binnen allerlei vormen van voortgezet onderwijs terecht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven