Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag

Heiweg 99 6533 PA Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Hidaya, school op islamitische grondslag
  • Parels van uitmuntendheid:
Godsbesef
Zelfbeschikking
Verdraagzaamheid
Rechtvaardigheid
Kwaliteit
Transparantie
Samenwerking
  • Uitgangspuntenop onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig
  • Uitgangspunten op onze school:
Veilig
Aardig
Schoon
Aardig

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheid.

Jaarlijks nemen we de vragenlijst WMK tevredenheid af bij de leerlingen uit groep 7 en 8. Ook dit jaar zijn de vragenlijsten afgenomen en besproken met MT, team en leerlingen.

Met de gemiddelde score van 8.3 zijn wij tevreden maar hebben nadrukkelijk aandacht voor individuele leerlingen die minder scoren. De uitkomsten worden geëvalueerd en eventueel verder besproken met individuele leerlingen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Volgend schooljaar 2023-2024 zal opnieuw de ouder tevredenheid vragenlijst worden afgenomen. De uitkomsten zullen wij ook met team en ouders bespreken.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven