Basisschool de Aldenhove

Aldenhof 6001 6537 DG Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Aldenhove

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2015-2016 is voor de eerste keer een vragenlijst aan de leerlingen van de bovenbouw voorgelegd over de tevredenheid en de veiligheid op De Aldenhove.

Deze vragenlijst is nu 3 jaar aan de leerlingen van groep 5 t/m 8  voorgelegd. We zien steeds ongeveer dezelfde resultaten: de kinderen voelen zich veilig en gesteund door de leerkrachten op school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst is door 28 van de 94 gezinnen ingevuld, dat is een percentage van 30 %. Dat is laag, zodat we niet teveel waarde aan de uitslag kunnen hechten.

Op een paar onderdelen scoort de school minder. Dat zijn de items die over het schoolklimaat  gaan en over de veiligheid op school ( voelen kinderen zich veilig op school en treden leraren effectief op tegen pesten). Deze punten waren het onderwerp van gesprek in het team en de MR.

Over het schoolklimaat ( is de school gezellig en verzorgd): kunnen we zeggen dat er plaatsen in de school zijn waar het rommelig is. Het is zeker een aandachtspunt om daar volgend schooljaar met alle kinderen en medewerkers meer aandacht aan te geven. 

Ook het punt van de veiligheid op school ( voelen kinderen zich veilig op school en treden leraren effectief op tegen pesten) is uitgebreid gesproken in het team en in de MR. 60 % van de 28 ouders vindt dat de school hier een voldoende scoort.  

Het is dan ook een aandachtspunt om het verschil tussen een conflict en pesten met leerlingen en ouders steeds te blijven bespreken. 

Op de onderwerpen welbevinden, pedagogisch handelen, lesgeven, de ondersteuning van de leerlingen en de informatievoorziening richting ouders scoort de school tussen de 60 en 95%.

Het cijfer dat de school van de ouders heeft gekregen, is een 6,9.

Over het algemeen is de school tevreden met de uitslag.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven