Basisschool de Aldenhove

Aldenhof 6001 6537 DG Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Aldenhove

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Brede school De Aldenhove!

Fijn dat u onze schoolsite bezoekt. Via deze site informeren we u over onze school.

U bent natuurlijk ook van harte welkom om eens een kijkje te nemen op de Aldenhove. Bel gerust voor een afspraak.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Structuur
  • Goede begeleiding leerlingen
  • Gezonde school
  • Sport en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen 5 jaren schommelt het leerlingenaantal rond de 120 à 130.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden:

De kinderen van groep 1 zijn een aantal vrijdagen er schooljaar vrij. Vanzelfsprekend zijn zij wel op school bij feestelijkheden en andere bijzondere gelegenheden. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij. Groep 5 t/m 8 gaat dan wel naar school.

De vrijdag voor iedere vakantie draaien we een continurooster. Groep 5 t/m 8 gaat dan van 8.30 tot 13.15 uur naar school en is 's middags lekker vrij. De vrijdag voor de zomervakantie gaat de deur van de school om 12 uur op slot en gaat iedereen genieten van de welverdiende vakantie.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Brede school De Aldenhove is een van de 31 scholen van de Stichting Conexus. De Stichting heeft voor alle scholen centraal een veiligheidsplan opgesteld.

Dit actuele veiligheidsplan is alleen digitaal in te zien.

Terug naar boven