Basisschool de Aldenhove

Aldenhof 6001 6537 DG Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool de Aldenhove

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Brede school De Aldenhove kent een zeer gemengde populatie. De leerlingen stromen uit van PRO naar VWO.

In schooljaar 2017-2018 zijn 3 adviezen bijgesteld. 

In schooljaar 2018-2019 hebben 14 leerlingen deelgenomen aan de toets. De score is naar verwachting gezien de ontwikkeling van deze groep en de tussenresultaten van de afgelopen jaren. De leerlingen hebben allemaal optimaal gescoord. 

Er zijn 5 adviezen bijgesteld.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Via de Cito LVS toetsen die 2x per schooljaar afgenomen worden, worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd en ge-intepreteerd. Van alle resultaten wordt door de IB-er een schoolzelfevaluatie opgesteld.

De leerkrachten verwerken de uitkomsten en de te plegen interventies in het groepsoverzicht en het groepsplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is er geen inspectie bezoek geweest.

Terug naar boven