Basisschool Klein Heyendaal

Professor Huijbersstraat 1 6524 NP Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Samen een werkstuk maken
  • In de gymzaal
  • Aan het opruimen na de werkles
  • De kleuters spelen buiten tijdens de spelles.

In het kort

Toelichting van de school

De basisstructuur van Klein Heyendaal is een systeem met leerstofjaargroepen. Aangepast aan de eigenheid van deze tijd, waarin in verregaande mate toegekomen dient te worden aan individuele mogelijkheden van leerlingen, wordt dit klassikale systeem op regelmatige momenten binnen de klas doorbroken. Er wordt dan bijvoorbeeld gewerkt met een kleine instructiegroep, terwijl de grote groep zelfstandig werkt. In het organisatiemodel van onze school is tevens ruime mogelijkheid om individueel met leerlingen te werken o.l.v. de leerkracht of de remedial teacher. In de kleutergroepen vindt dezelfde aanpak plaats, zij het dat de groepen hier heterogeen zijn en het spelend leren centraal staat. Het leerstofaanbod is breed; de methoden zijn modern en er wordt gestreefd naar balans tussen cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden. En dat alles in een organisatie van rust, orde en regelmaat. Wij hebben vakleerkrachten voor dans, muziek, handvaardigheid en gymnastiek.
Als leerlingen na 8 jaar Klein Heyendaal verlaten dan moeten zij kunnen zeggen “Ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil. Ik ga goed met anderen om. Op Klein Heyendaal worden we samen wie we zijn”.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust, orde en regelmaat
  • Structuur
  • Meervoudige intelligentie
  • Vakdocent creativiteit en gym
  • Plusklas en remedial teaching

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de directe schoolomgeving en uit aangrenzende wijken; een enkele leerling komt van verder weg. Nijmegen vergrijst. Dit betekent dat het aantal leerlingen in ons voedingsgebied minder wordt en dat wij wellicht meer inspanningen moeten verrichten om ons absolute gewenste aandeel, 60 vierjarigen per schooljaar, binnen te halen. Vooralsnog zijn er voldoende aanmeldingen om ons huidige systeem van 16 groepen, 4 kleutergroepen en dubbele jaargroepen, in stand te houden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
426
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de voor- en naschoolse opvang van de Stichting SOOS in het gebouw van Klein Heyendaal kunt u ook kiezen voor voor- en naschoolse opvang door een aanbieder die dit elders organiseert. Zie hiervoor de volgende websites:

www.kion.nl
www.korvn.nl
www.kindergarden.nl
www.struin.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven