Basisschool Klein Heyendaal

Professor Huijbersstraat 1 6524 NP Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal

In het kort

Toelichting van de school

Klein Heyendaal is een basisschool met een lange en rijke historie in de wijk én een school volop in beweging en ontwikkeling.
We zijn een school voor iedereen in de wijk én zelfs daar buiten!  

We hebben het goed georganiseerd op school. Deze structuur geeft duidelijkheid en zorgt voor rust. In dit veilige en fijne schoolklimaat kom je zeker tot ontwikkeling! We hanteren een leerstofjaarklassensysteem met differentiatie op maat. Waar nodig en gewenst wordt er ook klasdoorbrekend en projectmatig gewerkt.

Op Klein Heyendaal wordt goed onderwijs gegeven. We hebben naast de resultaten vooral de aandacht voor het onderwijsleerproces van de individuele leerling! Een fijn leerproces vormt de basis voor mooie resultaten. We zorgen voor een goede balans tussen in- en ontspanning tijdens en tussen de lessen en voldoende variatie in het dagprogramma. In de kleutergroepen staat het spelend leren centraal.

Naast een gedegen aanbod van de basisvaardigheden vinden wij het belangrijk om de leerlingen een goed gevulde rugzak mee te geven. Sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, organiseren en presenteren, creatieve en culturele vorming, bewegend leren, burgerschapsonderwijs, mediawijsheid; allemaal zaken die wij structureel aanbieden binnen deze brede ontwikkeling. Op Klein Heyendaal ga je het allemaal ontdekken en leren!

Voor alle leerlingen met verschillende onderwijsleerbehoeften hebben we zowel ondersteunend als verdiepend een passend aanbod. Onze gedreven leerkrachten worden hierbij waar nodig ondersteund en begeleid door onze vakleerkrachten, kwaliteitscoördinatoren, specialisten meerbegaafdheid, dyslexie en NT2.

Onderwijs maken we samen. De leerlingen werken en leren samen in de groepen en de leerkrachten werken en leren samen in werkgroepen en ontwikkelteams. We houden van een open communicatie en korte lijnen met ouders, die we graag op school ontvangen voor hulp en het goede gesprek.

Basisschool Klein Heyendaal - Samen leren met plezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust, structuur en veiligheid
  • Goed onderwijs
  • Ontdekken!
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn vooral afkomstig uit de directe schoolomgeving en uit aangrenzende wijken; een enkele leerling komt van verder weg. Nijmegen vergrijst. Dit betekent dat het aantal leerlingen in ons voedingsgebied minder wordt en dat wij wellicht meer inspanningen moeten verrichten om ons gewenste aandeel, 60 vierjarigen per schooljaar, binnen te halen. Dit schooljaar werken we met 16 klassen. Deze bestaan uit vier gecombineerde kleutergroepen en 8 dubbele jaargroepen.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
405
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de voor- en naschoolse opvang van de Stichting SOOS in het gebouw van Klein Heyendaal kunt u ook kiezen voor voor- en naschoolse opvang door een aanbieder die dit elders organiseert. Zie hiervoor de volgende websites:

www.stichtingsoos.nl
www.kion.nl
www.korvn.nl
www.kindergarden.nl
www.struin.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven