Basisschool Klein Heyendaal

Professor Huijbersstraat 1 6524 NP Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal
  • Schoolfoto van Basisschool Klein Heyendaal

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ter vergelijking is ook het tevredenheidsonderzoek van de drie voorgaande schooljaren te downloaden. 

Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs leggen wij graag een verbinding tussen opvoeding en onderwijs. Ouders en school hebben elkaar nodig.  Het is in het belang van het kind dat ouders zich in grote lijnen kunnen vinden in de opvattingen van Klein Heyendaal over onderwijs en de identiteit van onze school. Ouders en school zijn gezamenlijk betrokken bij de ontwikkeling van het kind. Elk vanuit hun eigen taak en expertise: de ouder als 'kindkenner' en de school als 'leerlingkenner'. Met alle ouders voeren wij gesprekken over de voortgang van de ontwikkeling van hun kind. Zowel structureel, tijdens de oudergesprekken, als incidenteel waar dat nodig is.
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven