Brede School Prins Maurits

Zwanenveld 2524 6538 NK Nijmegen

Schoolfoto van Brede School Prins Maurits

In het kort

Toelichting van de school

Over onze school

Brede School  Prins Maurits is een school  waar alle kinderen uit  de wijk Zwanenveld en omstreken welkom zijn. De school is samen met haar partners op weg om te groeien naar een Integraal Kindcentrum (IKC). De school is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw dat van alle gemakken voorzien is. Een mooie omgeving waarin leerkrachten, medewerkers en kinderen samen een gemeenschap vormen. Een omgeving waar het kind centraal staat. Samen met u als ouder, als partner in de opvoeding, zoekt de school naar een optimaal aanbod. Dit aanbod reikt verder dan alleen tijdens schooltijd. Ook na schooltijd zijn er vele mogelijkheden in de talrijke naschoolse activiteiten. Om dit te realiseren werkt de school nauw samen met onze kernpartners Bindkracht10, KION en Soos. Zo bieden wij kinderen en ouders een compleet aanbod onder één dak wat betreft opvang, vroeg en voorschool, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal, onderwijs, logopedie, psycho motorische training, sport en culturele activiteiten in de voor-, tussen- en naschoolse opvang. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School in de wijk
  • Doorgaande ontwikkelingslijnen
  • Sportieve en gezonde school
  • Ouderbetrokkenheid
  • Duurzaamheid Eco School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren maken we een lichte groei door. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid leerlingen:

Prins Mauritsschool scoort als school een 3,53. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 89%: 70 van de 79 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Over het geheel voelen de leerlingen zich veilig op school. Bij splitsingen zie je verschillen in de groepen als het gaat over meester/juf zegt er iets van als ik gepest word.

Veiligheid ouders:

Prins Mauritsschool scoort als school een 3,39. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 30%: 55 van de 181 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan. Ouders zijn over het geheel tevreden. Aandachtspunt was ons bekend en hier zijn wij mee aan de slag. 

Aandachtspunt is de communicatie van ouders met leerkrachten. We verwachten dat ouders respectvol communiceren met andere ouders, leerkrachten en kinderen. Zowel mondeling als via de mail.

Terug naar boven