Brede School Prins Maurits

Zwanenveld 2524 6538 NK Nijmegen

Schoolfoto van Brede School Prins Maurits

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De respons op de Vragenlijst was 100%: 71 van de 71 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden op school. Pedagogisch klimaat is op orde.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Prins Mauritsschool scoort als school een 3,09. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 29%: 52 van de 181 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan. Over het algemeen zijn ouders tevreden. Punt van aandacht is de communicatie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven