Daltonschool Corlaer

Cornelis van Ramshorstln 1 3863 AZ Nijkerk

  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze school onderzoekt de leerling tevredenheid en monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij gebruiken hiervoor de de vragenlijst 'leer- en leefklimaat' van het observatie instrument 'Zien'. In de leerling tevredenheidspeiling zijn de vragen met betrekking tot de sociale veiligheid als aparte rubriek opgenomen. Daarmee worden de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 voldoende op dit onderwerp bevraagd. 

Bij opvallende zaken zal een plan van aanpak worden opgesteld.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar houdt de school een onderzoek naar de oudertevredenheid. Het laatste onderzoek dateert van oktober 2020. Het resultaat van het onderzoek wordt besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Actiepunten worden opgenomen in het jaar- of schoolplan.
Tevredenheid
8,4

Terug naar boven