Daltonschool Corlaer

Cornelis van Ramshorstln 1 3863 AZ Nijkerk

  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer
  • Schoolfoto van Daltonschool Corlaer

In het kort

Toelichting van de school

OBS Corlaer is een basisschool met een goed pedagogisch schoolklimaat met duidelijke afspraken en regels, normen en waarden. Wij werken vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs. Wij leren onze kinderen verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te worden, keuzes te maken en samen te werken. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren reflecteren en doelmatig leren werken. Wij werken opbrengstgericht, maar naast de schoolprestaties zijn er tal van zaken die net zo belangrijk zijn bij het onderwijs dat aan uw kind wordt gegeven. Dit treft u niet op dit SchoolVensters aan. Voor een volledig beeld van onze school kunt u een kijkje nemen op onze website: www.daltonschoolcorlaer.nl. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • dalton, samenwerken, kennis
  • verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid, talent
  • reflectie, effectiviteit
  • innovatief, eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven