obs De Tweemaster

Kon. Julianalaan 36 7711 KK Nieuwleusen

  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Sinds een paar jaar werken we met een nieuwe methode op het gebied van sociaal emotioneel leren: Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL), burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Tevens doen we jaarlijks mee aan de “week van de mediawijsheid” (bovenbouw). Tijdens deze week krijgen leerlingen inzichten en goede voorbeelden te zien/horen en krijgen ze handvatten om het samen sociaal online te houden.

Op twee momenten in het schooljaar vullen we in iedere groep de vragenlijsten van Kindbegrip in. Op deze manier brengen we het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen in beeld. In groep 5 tot en met 8 worden leerlingen ook zelf bevraagd op hun welbevinden en sociale veiligheid door middel van een vragenlijst. De uitkomsten hiervan wordt besproken door de leerkracht met de intern begeleider. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven