obs De Tweemaster

Kon. Julianalaan 36 7711 KK Nieuwleusen

  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster
  • Schoolfoto van obs De Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij obs De Tweemaster. Dit Schoolvenster geeft u een beeld van onze school en ons onderwijs.

Daarnaast geeft het u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school zelf. Onze school heeft geen toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Wij geven de voorkeur aan persoonlijk contact.

Bent u benieuwd naar de school? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. Wij informeren u met plezier! Wilt u zich liever eerst nog wat oriënteren? Kijk dan vooral op onze nieuwe website: www.2master.nl. Hier vindt u veel informatie. 

Graag tot ziens! 

Gonny van den Heuvel,
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Welbevinden kind centraal
  • Van en met elkaar leren
  • Vaardigheden leren voor later
  • Midden in de samenleving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Naar verwachting zal de school op 1 oktober 2023 ongeveer 280 leerlingen hebben. Het leerlingenaantal stijgt de laatste jaren, de prognoses laten zien dat er de komende jaren nog een lichte stijging van het leerlingaantal zal zijn. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Contacten en informatie

Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk. Wij informeren u over belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij houden u op de hoogte door middel van o.a. maandelijkse infobulletins met een activiteitenkalender, brieven, ouderavonden, oudercontactgesprekken, ouderapp (wordt dit schooljaar vernieuwd), een groepsinformatieavond per groep. Tijdens deze avond kunt u kennis maken met de leerkracht(en) en andere ouder(s)/verzorger(s). Verder wordt u o.a. geïnformeerd over methodes die worden gebruikt en worden afspraken met elkaar gemaakt.

In het najaar is er een voorlichtingsmiddag over het Voortgezet Onderwijs voor de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van groep 7 en 8. Hier wordt door verschillende VO-scholen informatie gegeven over het vervolgonderwijs.

Drie keer per jaar worden ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid gesteld om tijdens een “spreekweek” met de leerkracht(en) in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind(eren). Deze gesprekken vinden plaats in november, februari en juli.

Elke schooljaar zijn er “inloop-kijkmomenten” gepland op een aantal ochtenden van 08.15 uur tot 08.45 uur. Ouders zijn welkom in de klas (ouders van de kleutergroepen 10 x per schooljaar, voor ouders vanaf groep 3 staan 5 inloopmomenten gepland). De kinderen kunnen op die momenten in de klas laten zien waar ze aan werken en hierover vertellen.

Alle data staan gepland op de kalender die u kunt vinden op de website en in de Parro-app.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven