De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs

Ladderhaak 9 2421 NK Nieuwkoop

  • Schoolfoto van De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs
  • De Rietkraag werkt met moderne ICT-middelen.
  • Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Alle teamleden zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.
  • Op onze school maken we voor de muzieklessen gebruik van de methode 1,2,3 Zing.
  • Op onze school geeft vakdocent Harm bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de pagina van KBS De Rietkraag in Nieuwkoop. U vindt hier allerlei informatie over onze school. Voor verdere informatie kunt u terecht op dit SchoolVenster en verwijzen wij u naar onze website.

René Veenstra

directeur 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Saamhorigheid en respect
  • Openheid en betrouwbaarheid
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Goede basis en talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben te maken met een regionale trend van minder basisschoolleerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Vanaf schooljaar 2022/2023 werkt de Rietkraag met het 5-gelijke-dagen model. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten en houden pauze onder begeleiding van de eigen leerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Buitenschoolse opvang

Kinderdagverblijf Polderpret bevindt zich in scholencluster Nieuwkoop. In dit gebouw bevinden zich ook de drie basisscholen. BSO Smallsteps bevindt zich elders in het dorp.

De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties is verantwoordelijkheid van de ouders.

Kinderdagverblijf Polderpret en BSO Smallsteps bieden de mogelijkheid.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid in de school toetsen we elke vier jaar d.m.v. het invullen van een Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Op basis daarvan wordt er een Plan van Aanpak opgesteld dat wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

De laatste RI&E vindt u in de bijlage.

Terug naar boven