KB De Rietkraag

Ladderhaak 9 2421 NK Nieuwkoop

  • Schoolfoto van KB De Rietkraag
  • De Rietkraag werkt met moderne ICT-middelen.
  • Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Alle teamleden zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.
  • Op onze school maken we voor de muzieklessen gebruik van de methode 1,2,3 Zing.
  • Op onze school geeft vakdocent Harm bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Mei 2021: In het schooljaar 2020/2021 hebben we de leerling-enquête afgenomen. We bespreken deze dit schooljaar met de leerkrachten en de leerlingen. Indien daar reden voor is, zullen we eventuele actiepunten in het nieuwe schooljaar verwerken. 


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven