De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs

Ladderhaak 9 2421 NK Nieuwkoop

  • Schoolfoto van De Rietkraag School voor Katholiek Basisonderwijs
  • De Rietkraag werkt met moderne ICT-middelen.
  • Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Alle teamleden zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.
  • De Rietkraag werkt met de methode 'muziek moet je doen' en heeft een kerstkoor.
Jaarlijks komt de muziekvereniging muzieklessen geven.
  • Niet alleen een les uit de boeken, maar waar mogelijk ook er op uitgaan. Een excursie naar de heemtuin of dichtbij de school blijven.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

April 2019: In het schooljaar 2018/2019 hebben we de leerlingenquête afgenomen. We bespreken deze dit schooljaar met de leerkrachten en de leerlingen. Indien daar reden voor is, zullen we eventuele actiepunten in het nieuwe schooljaar verwerken. 


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven