CBS De Brug

Burgemeester Bruntstraat 23 2415 AJ Nieuwerbrug aan den Rijn

  • De Brug beschikt over moderne methodes en middelen. Er wordt gewerkt met digiborden en chromebooks.
  • In alle groepen is er ruimte voor creatieve uitingen en talenten.
  • De hal is het hart van de school: daar ontmoeten we elkaar, wordt er geleerd, gepraat, gelachen.
  • De school beschikt over een eigen schoolbibliotheek waaruit de kinderen kunnen lenen. Dankzij hulpouders blijft deze actueel en netjes.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Brug scoort vrijwel altijd boven de inspectienorm. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen een score halen die bij ze past. We zijn trots op zowel onze praktijkleerlingen als de leerlingen die naar het Gymnasium gaan (en alles daartussen).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school houdt alle gegevens van methodegeboden en niet methodegebonden toetsen van de leerlingen bij in een leerlingvolssysteem (Parnassys). De tussenresultaten worden besproken in het team, waarbij wordt bekeken of de schoolambitie is behaald. Ook worden deze besproken tussen IB'er en groepsleerkracht om te kijken of de groepsambitie is behaald en of op leerlingniveau sprake is van hetgeen verwacht werd. Bij significante afwijkingen wordt het groepsplan hierop aangepast en wordt indien nodig extra hulp of uitdaging voor de leerling ingezet.

De M-toetsen worden in januari afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven