CBS De Brug

Burgemeester Bruntstraat 23 2415 AJ Nieuwerbrug aan den Rijn

  • De Brug beschikt over moderne methodes en middelen. Er wordt gewerkt met digiborden en chromebooks.
  • In alle groepen is er ruimte voor creatieve uitingen en talenten.
  • De hal is het hart van de school: daar ontmoeten we elkaar, wordt er geleerd, gepraat, gelachen.
  • De school beschikt over een eigen schoolbibliotheek waaruit de kinderen kunnen lenen. Dankzij hulpouders blijft deze actueel en netjes.

In het kort

Toelichting van de school

De Brug: school van het dorp, maar ook 'wereldschool in het dorp'!  We staan in het hart van het dorp, kinderen en ouders kennen elkaar. Die verbondenheid met elkaar én met de wereld om ons heen vinden we belangrijk.

Onze opbrengsten zijn gemiddeld tot bovengemiddeld. Team en ouders zetten zich in voor goed onderwijs en een prettige leeromgeving waar ieder kind tot ontwikkeling komt.

Wij werken met de Kanjertraining: een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Voor alle vakken worden actuele, rijke methodes gebruikt. De kinderen worden uitgedaagd om hun talenten in te zetten.

De Brug is een Prot. Chr. school waar alle kinderen welkom zijn. 

U bent van harte uitgenodigd kennis te komen maken!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wereldschool in het dorp
  • Rijk onderwijsaanbod op niveau
  • Talentgericht
  • Samen ontwikkelen
  • Inspectiebeoordeling: GOED

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Brug is van haar leerlingengroei sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in het dorp. Na een periode waarin het leerlingenaantal daalde (uitgestelde nieuwsbouwplannen i.v.m. de crisis waren hier mede debet aan), is het leerlingenaantal op dit moment stabiel. 

Een enkel gezin uit het dorp bezoekt vanwege kerkelijke achtergrond scholen in de nabije omgeving van Nieuwerbrug. Verder heeft de school bijna 100% belangstelling vanuit het dorp. Er is de laatste jaren een lichte belangstelling merkbaar vanuit het gebied rondom het dorp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven