CBS De Brug

Burgemeester Bruntstraat 23 2415 AJ Nieuwerbrug aan den Rijn

 • De Brug beschikt over moderne methodes en middelen. Er wordt gewerkt met digiborden en chromebooks.
 • In alle groepen is er ruimte voor creatieve uitingen en talenten.
 • De hal is het hart van de school: daar ontmoeten we elkaar, wordt er geleerd, gepraat, gelachen.
 • De school beschikt over een eigen schoolbibliotheek waaruit de kinderen kunnen lenen. Dankzij hulpouders blijft deze actueel en netjes.

Het team

Toelichting van de school

Aantal medewerkers 2021/2022

1 directeur

9 leerkrachten, waarvan 1 man en 8 vrouwen

2 OOP

2 IB

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stap 1: Duo-collega's worden gevraagd extra te werken.

Stap 2a: Er  is een invalpoule Pio Transvita. Zij kunnen invallers leveren voor kortdurende vervanging. 

Stap 2b: Voor langdurige vervanging is er binndn SPCO een flexibele schil waaruit leerkrachten kunnen worden ingezet.

Stap 3: Inzetten van ambulante mensen, zoals de rt-er en onderwijsassistente.

Stap 4: Een groep wordt verdeeld of naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Brug heeft momenteel 5 groepen, namelijk: 

 • groep 1/2
 • groep 3/4
 • groep 5/6
 • groep 6/7
 • groep 8

Per schooljaar wordt bekeken (aan de hand van groepsgrootte, groepsdynamiek en onderwijsbehoeften) of en hoe groepen eventueel gecombineerd moeten worden. Ouders worden hier ruim op tijd over geïnformeerd. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal bestaat uit begrijpend lezen, aanvankelijk (gr.3) en technisch lezen (gr. 4-8), taal/ spelling en schrijven

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Brug biedt de basisondersteuning zoals deze in het Samenwerkingsverband Midden Holland is vastgesteld en afgesproken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school werkt samen met de peuterspeelzaal. Deze is gehuisvest in de school, wat voor de ouders enorm praktisch is. Voor de peuters is het prettig dat zij al bekend zijn met de school en het spelen op het plein. De voorzieningen in de school (hek, plein, sanitair) voldoen aan de eisen die voor peuterspeelzalen zijn gesteld. 

De peuterspeelzaal is van Peuterplein (www.peuterplein.nl)

Terug naar boven