CBS De Brug

Burgemeester Bruntstraat 23 2415 AJ Nieuwerbrug aan den Rijn

  • De Brug beschikt over moderne methodes en middelen. Er wordt gewerkt met digiborden en chromebooks.
  • In alle groepen is er ruimte voor creatieve uitingen en talenten.
  • De hal is het hart van de school: daar ontmoeten we elkaar, wordt er geleerd, gepraat, gelachen.
  • De school beschikt over een eigen schoolbibliotheek waaruit de kinderen kunnen lenen. Dankzij hulpouders blijft deze actueel en netjes.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk jaar  meet school de leerlingentevredenheid via een enquête onder de leerlingen van de groepen 6 t/m 8.

Er is sprake van een hoge tevredenheid van de leerlingen.

De uitslag wordt besproken met het team, ouders en leerlingen (leerlingenraad). Er worden parels en puzzels benoemd en met elkaar worden er interventies bedacht.

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school neemt jaarlijks een oudertevredenheidsmeting af. De uitslag wordt besproken in het team. Er worden parels en puzzels uitgefilterd en daaruit vloeien interventies voort. De uitslag wordt ook besproken met de ouders tijdens een koffiemoment. Er worden dan verhelderingsvragen gesteld. De ouders geven feedback op de interventies. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven