Prinses Margrietschool

Aardbeigaarde 4 3436 GB Nieuwegein

 • Onze school heeft 2 gebouwen. De midden- en bovenbouw is gehuisvest in de Aardbeigaarde.
 • Op onze school kijken we hoe we kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Kinderen kunnen op het leerplein samen leren.
 • Onze onderbouw heeft 6 prachtige lokalen met veel ruimte om spelend te leren.
 • Onze jongste kinderen vinden uitdagende leeractiviteiten op het speel-leerplein
 • Op onze school is de basis, dat we elkaar vertrouwen en helpen. De Kanjertraining draagt bij aan een veilig klimaat.

In het kort

Toelichting van de school

We willen graag dat uw kind zich thuis voelt op onze school. Vriendjes kan maken, spelen en zichzelf optimaal kan ontwikkelen in een veilige omgeving. Op de Prinses Margrietschool krijgt uw kind de persoonlijke aandacht die het nodig heeft.  Samenwerken is ons uitgangspunt en motto: Samen leven, leren en doen, samen het beste voor uw kind! 

Hoeveel we soms ook van elkaar verschillen, 

we genieten van het samen leven binnen één school.

Leren doen we vooral samen, van en met elkaar.

We bieden onze kinderen een rijke leeromgeving,

waarin ze elke dag met plezier leren en volop uitdaging vinden om het maximale uit zichzelf te halen.

Op dit schoolvenster kunt u meer over onze school lezen. Veel kengetallen komen van DUO of de inspectie. Wij proberen dit zo goed mogelijk bij te houden. Wellicht heeft u vragen n.a.v. deze informatie. Kom gerust langs voor een gesprek of neem contact met ons op. We staan u graag te woord en vertellen graag over onze manier van werken. 

Onze kernwoorden: 

 • Aandacht
 • Respect
 • Groei
 • Samen

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen leven, leren en doen!
 • Kindgericht onderwijs
 • Kanjerschool / kanjertraining
 • Engels vanaf groep 1
 • Aandacht en respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Margrietschool is de grootste school in Nieuwegein Noord. De meeste kinderen komen uit de wijk waar de school staat: Batau Zuid. 

Ook kinderen uit omliggende wijken, zoals Batau Noord, stadscentrum en Doorslag bezoeken onze school. 

De onderbouw (Kersegaarde) heeft 6 groepen en 2 speel-/leerpleinen. In de zomer van 2020 is de hele binnenkant opgeknapt en kleurrijk geworden. We houden de groepen zo klein mogelijk, gemiddeld 22 leerlingen

De midden- en bovenbouw (Aardbeigaarde) heeft 10 groepen en 2 mooie, kleurrijke leerpleinen. Ook hier is de gemiddelde groepsgrootte 22.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
366
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. Uw kind(eren) kan/kunnen vanaf dat moment naar binnen. Op het plein worden de kinderen door een leerkracht begroet en kunt u gedag zeggen. Als om 8.30 uur de bel gaat, gaan de lessen beginnen. Wij rekenen erop dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven