Prinses Margrietschool

Aardbeigaarde 4 3436 GB Nieuwegein

  • Onze school heeft 2 gebouwen. De midden- en bovenbouw is gehuisvest in de Aardbeigaarde.
  • Op onze school werken we groepsdoorbrekend, op het niveau van ieder kind. Kinderen kunnen op het leerplein samen leren.
  • Onze onderbouw heeft 6 prachtige lokalen met veel ruimte om spelend te leren.
  • Onze jongste kinderen vinden uitdagende leeractiviteiten op het speel-leerplein
  • Op onze school is de basis, dat we elkaar vertrouwen en helpen. De Kanjertraining draagt bij aan een veilig klimaat.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Ieder jaar vragen we aan de kinderen van groep 5 t/m 8 over hun veiligheidsbeleving m.b.v. een vragenlijst. We vragen dit 1x per 2 jaar ook aan ouders en personeel. In 2018-2019 werden de volgende cijfers gegeven m.b.t. sociale veiligheid (cijfer 1 – 10):

  • Leerlingen groep 5-8: 8.9

In 2018-2019 gaven ouders en personeel de volgende waardering:

  • Ouders:                      8.4
  • Personeel:                  8.8

In de bijlage de samenvatting van het laatste onderzoek op beide locaties. Een uitgebreide versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Vanwege de corona-maatregelen in 2019-2020, is er in dat jaar geen vragenlijst afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Laatst afgenomen tevredenheidsonderzoek: voorjaar 2019

Cijfer: 7.9

We zijn (gepast) trots op de hoge waardering (rapportcijfer 8) die ouders geven voor onze school.Als we kijken naar de uitkomsten m.b.t. veiligheid en pedagogisch klimaat, kunnen we concluderen dat het huidige beleid en de manier waarop we zorgen voor sociale veiligheid in ruime mate voldoet.Er is 1 score net onder onze norm die om extra aandacht vraagt: we moeten er beter voor zorgen (voor zover dit mogelijk is) dat kinderen geen last hebben van (uit)schelden. We zullen hier komend schooljaar met het team extra aandacht aan besteden in de klas en het zou fijn zijn als ouders hier thuis ook aandacht aan besteden (taalgebruik).Op beide locaties ervaren ouders betrokken, open en toegankelijke leerkrachten die met zorg en aandacht werken aan goed onderwijs, passend bij de ontwikkeling van het kind. De communicatie wordt als goed ervaren, waarbij de Parro app ook erg gewaardeerd wordt.Ouders zij positief over hoe we ons als school ontwikkelen. Ze vinden het prettig hierbij betrokken te worden.We gaan verder met deze ontwikkeling naar meer kind- en toekomstgericht onderwijs en maken daarbij gebruik van de tips/aandachtspunten die ouders genoemd hebben.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven