De Snip

Dorpsstraat 146 1733 AR Nieuwe Niedorp

  • Wekelijks staat handvaardigheid voor alle groepen op het programma.
  • Tijdens een schooljaar zijn er verschillende activiteiten waarbij kinderen uit alle groepen met elkaar samen werken.
  • Dagelijks wordt er door de kinderen op de computers, tablets of chromebooks gewerkt.
  • Wij doen met veel plezier mee met verschillende activiteiten, zoals de Koningsspelen. Ook hebben we iedere maand een Sniptheater.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben in het schooljaar 2022-2023 de vragenlijst 'Monitoring sociale veiligheid' ingevuld binnen het afgenomen tevredenheidsonderzoek. Wij zijn blij met de uitkomst. De uitkomst van deze vragenlijst is met het hele team besproken en actiepunten zijn opgesteld. Kinderen waarderen De Snip per saldo met een 8,3.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tweejaarlijks vraagt de school ouders een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te verbeteren.

In het schooljaar 2022-2023 is er Surplusbreed weer een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Ouders van De Snip waarderen de school per saldo met een 8.3. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven