De Snip

Dorpsstraat 146 1733 AR Nieuwe Niedorp

 • Wekelijks staat handvaardigheid voor alle groepen op het programma.
 • Tijdens een schooljaar zijn er verschillende activiteiten waarbij kinderen uit alle groepen met elkaar samen werken.
 • Dagelijks wordt er door de kinderen op de computers, tablets of chromebooks gewerkt.
 • Wij doen met veel plezier mee met verschillende activiteiten, zoals de Koningsspelen. Ook hebben we iedere maand een Sniptheater.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Snip. Een echte dorpsschool in een prachtig gebouw. Op dit moment zitten er zo'n 225 leerlingen bij ons op school verdeeld over 9 groepen. Wij bieden:

 • Een veilige schoolomgeving
 • Een goede sfeer
 • Ruimte tot werken op eigen niveau
 • Veel aandacht voor sport en spel
 • Regelmatig en goed contact met ouders
 • Veel beweging

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Verbinding
 • Autonomie
 • Ontwikkeling
 • Acceptatie
 • Pedagogisch Tact

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds 2016 zitten wij in ons prachtig gerenoveerde gebouw en zijn wij gefuseerd met OBS Oude Niedorp. Wij zijn daarom ook een alternatief voor kinderen uit Heerhugowaard de Noord en 't Veld. In Nieuwe Niedorp en Winkel komen de kinderen ook vanuit diverse wijken. Door een vellig fietspad naar de Veert is De Snip voor de rest van het dorp op een prettige manier toegankelijk. Steeds vaker kiezen ouders op basis van de kwaliteit van de school en wordt afstand dus minder belangrijk geacht.

.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven