Openbare Montessorischool De Boog

Johannis Bogaardstraat 16 A 2151 CV Nieuw-Vennep

  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog
  • Schoolfoto van Openbare Montessorischool De Boog

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kregen in het voorjaar van 2018, net als de ouders en de personeelsleden, een vragenlijst over de school. Ze reageerden op stellingen over onderwijsleerproces, schoolcultuur kwaliteitsmanagement en imago. De waardering kon op een vier-puntsschaal worden gegeven: 1 dat klopt helemaal niet/ 4 dat klopt helemaal.

132 van de 132 leerlingen van de gr 5 t/m 8 hebben de leerlingtevredenheidspeiling ingevuld (100%) Over alle onderwerpen is de gemiddelde waardering van de leerlingen is 3,1. De hoogste waarderingen zijn is 3,6 voor presentatie (kinderen vinden het fijn om op deze  school te zitten) en 3,5 voor resultaten onderwijs (kinderen vinden dat ze op deze school veel leren). De laagste waardering hadden de leerlingen voor leerstofaanbod (2,7), heterogene groep en instructie (2,9). In de opmerkingen laten de leerlingen merken goed over de vragen te hebben nagedacht en niet altijd het juiste antwoord te hebben gevonden. Ze nuanceren en geven toelichting bij de antwoorden en over hoe ze de vragenlijst hebben ervaren. Een leerling schrijft bijvoorbeeld: Mijn juf weet hoe ik me voel maar soms niet. De meeste kinderen doen wel aardig maar sommige doen heel erg onaardig. Soms begrijp ik niet wat juf uitlegt en dan moet juf het meerdere keren uitleggen tot dat ik de snap. Ik vind het fijn om met de hele klas een les te krijgen want soms snap ik iets niet en dan leggen de kinderen het uit en dan snap ik het een stuk beter maar soms praten kinderen en klieren ze en dat is wel irritant. Ik krijg soms werk dat leuk is maar soms ook niet. Ik vind rekenen niet echt leuk want er zit veel dingen in die ik niet echt snap. Als er ruzie is of iets anders komt de juf gelijk kijken wat er aan de hand is.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Alle ouders verzorgers hebben in het voorjaar van 2018 een uitnodiging gekregen m de tevredenheidspeiling in te vullen. 147 van de 389 ouders/ verzorgers hebben  peiling ingevuld. (37 %) In 69% van de gezinnen is minstens één vragenlijst ingevuld.

De ouders zijn bevraagd over onderwijsleerproces, planmatige ondersteuning, schoolcultuur, samenwerking met ouders, organisatiemanagement en imago. Er kon op een vierpuntsschaal worden gereageerd op stellingen. (1 klopt helemaal niet/ 4 klopt helemaal)

Over alle onderwerpen is de gemiddelde waardering van ouders 3.4. Alle deelonderwerpen kregen een waardering tussen 2.9 en 3.7 Onderwijstijd, personeel en leefklimaat in de groep kregen de hoogste waardering. (Gemiddeld 3.5 en 3.6). Leerling-ondersteuning en leefklimaat op school kregen de laagste waardering (gemiddeld 3.1 en 3.2)

Ouders gaven bij de opmerkingen aan niet op alle vragen antwoord te kunnen geven omdat ze er onvoldoende informatie over hadden of omdat de situatie voor hun kinderen verschillend was. In de opmerkingen werden door een aantal respondenten zorgen geuit over pesten en over het toezicht tijdens het buitenspelen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven