St. Nicolaasschool

Ganker 1 1688 CR Nibbixwoud

  • Het grote, beschutte plein biedt veel mogelijkheden voor de kinderen om te spelen.
  • De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. Op de Sint Nicolaasschool leren we onze kinderen wegwijs worden in deze nieuwe wereld.
  • Lezen is een belangrijke vaardigheid. Wij schenken dan ook veel aandacht aan het vergroten van het leesplezier.
  • De Sint Nicolaasschool is een dynamische school. Dat betekent dat leren bij ons hand in hand gaat met bewegen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april hebben we de vragenlijst leerlingentevredenheid van scholen op de kaart afgenomen bij de leerlingen van groep 6 t/m 8. De resultaten worden besproken in team en medezeggenschapsraad. Waar nodig worden er verbeterpunten opgenomen in het jaarlijkse verbeterplan van de school.

Gemiddeld zijn de leerlingen tevreden met onze school en geven zij daarvoor een 8,1. (Dit is berekend door het gemiddelde van alle antwoorden te nemen)

Als rapportcijfer krijgt de school van de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 een 8,3.


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we het kwaliteitsinstrument WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten).

Elke twee jaar worden ouders en verzorgers bevraagd over de sociale veiligheid op school.De resultaten worden besproken in team en medezeggenschapsraad. Waar nodig worden er verbeterpunten opgenomen in het jaarlijkse verbeterplan van de school.

In 2023 hebben we een tevredenheidsmeting gedaan en daarvoor 159 vragenlijsten uitgedeeld aan de ouders/verzorgers. Hiervan zijn er 92 ingevuld teruggekomen (58%), dat is een voldoende responspercentage en daardoor geven de uitslagen een goed beeld van de mening van de respondenten.

De ouders/verzorgers hebben de school een VOLDOENDE gegeven. Als rapportcijfer krijgt de school een 7,4. Voor meer informatie over deze waardering kunt u het volledige rapport lezen.


Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven