School voor Speciaal Basisonderwijs Diekmaat

Wheemerstraat 10 7161 AN Neede

  • SBO Diekmaat beschikt over een ruim schoolgebouw, 15 leslokalen, een gymzaal en een speelleerlokaal.
  • Er zijn 2 schoolpleinen, één voor de onderbouw leerlingen en een plein voor de midden-en bovenbouwgroepen.
  • In het speelleerlokaal wordt gymonderwijs verzorgd voor de onderbouwgroepen. Lokaal wordt tevens gebruikt door verschillende therapeuten.
  • Het kleuterlokaal is ruim van opzet, met een ingebouwde vide waaronder en waarop de kleuters in verschillende hoeken kunnen spelen.
  • Een positieve benadering staat centraal bij het leren, groeien en ontwikkelen van ieder kind.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SBO Diekmaat. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Voor meer algemene informatie over de school verwijzen we u naar de website van de school: www.sbodiekmaat.nl.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • relatie
  • autonomie
  • competentie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

SBO Diekmaat werkt volgens het '5-gelijke-dagen-model'. De leerlingen eten in de middagpauze samen met de groepsleerkracht en hebben 15 minuten speeltijd. De pauzes zijn volgens een rooster opgesteld, uitgaande van 2 speelplaatsen en verschillende pauzetijden.

Op SBO Diekmaat worden in het najaar en voorjaar sport-en spelactiviteiten georganiseerd in samenwerking met Beweegwijs. Kinderen nemen deel aan activiteiten welke worden begeleid door een sport- en spelcoach.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven