De Tandem

Kerklaantje 15 6612 BB Nederasselt

Schoolfoto van De Tandem

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

 In schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen van groep 6-7-8 deelgenomen aan een leerlingtevredenheidsonderzoek van vensters.

Op dit moment gebruiken wij de SCOL lijsten om inzicht te krijgen in de tevredenheid van de leerlingen. Er is besloten hier aanvullend en met regelmaat onderzoek naar te doen. Vensters is hiervoor ingepland zoals aangegeven.Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is een oudertevredenheidonderzoek afgenomen door "Scholen met succes". De gegevens die hieruit komen zijn gebruikt bij het schoolplan 2019-2023.

Daarnaast kijken wij met tevredenheid terug op deze uitslag en continueren wij de samenwerking met ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en voegen wij hier een ouder-klankbordgroep aan toe. De klankbordgroep denkt gericht mee met een specifiek onderwerp. In schooljaar 2018-2019 was dit "nieuw onderwijsconcept" . In schooljaar 2019-2020 wordt dit gecontinueerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven