De Tandem

Kerklaantje 15 6612 BB Nederasselt

Schoolfoto van De Tandem

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 is een oudertevredenheidonderzoek afgenomen door "Scholen met succes". De gegevens die hieruit komen zijn gebruikt bij het schoolplan 2019-2023.

Daarnaast kijken wij met tevredenheid terug op deze uitslag en continueren wij de samenwerking met ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en voegen wij hier een ouder-klankbordgroep aan toe. De klankbordgroep denkt gericht mee met een specifiek onderwerp. In schooljaar 2018-2019 was dit "nieuw onderwijsconcept" . In schooljaar 2019-2020 wordt dit gecontinueerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven