De Tandem

Kerklaantje 15 6612 BB Nederasselt

Schoolfoto van De Tandem

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Geloof in eigen kunnen
 • Actief leren
 • JEELO: Je eigen leeromgeving
 • Hoge verwachtingen
 • Driehoek gesprek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

U kunt uw kind aanmelden. Bekijk hiervoor ook onze website www.tandemnederasselt.nl

 • Uw kind is welkom op onze school op de dag dat hij of zij 4 jaar is. Wij maken graag met u een afspraak voor een gesprek en rondleiding.
 • In onze gemeente werken wij via de "warme overdracht" vanuit de peuterspeelzaal, kinderopvang e.d. Hierin heeft u als ouder een belangrijke rol.
 • Tijdens het intake gesprek op onze school mag u uw kind meenemen. Vanaf het moment dat uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is kan het wennen op onze school.
 • Deze wen-momenten (5 ochtenden) worden in overleg met de leerkracht en u gepland.
 • Afhankelijk van de verjaardag datum beslissen wij wanneer uw kind in het schooljaar kan instromen.
 • Komt uw kind van een andere school, dan gaan wij in overleg met de vorige school, om een juiste doorstroom naar onze school mogelijk te maken.
 • U bent welkom om rond te komen kijken en vragen te stellen.
 • Vraag andere ouders in de buurt naar welke ervaringen zij hebben.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 Naast een intern vertrouwenspersoon, kent SPO Condor ook een extern vertrouwenspersoon.

Mw. B. Wijlens-Hulshof

Hazeldonklaan 9

6573 BJ  Beek- Ubbergen

Tel 024 – 6841023

Mailadres: bmmhulshof@gmail.com

En

Mw E. Weltevrede

Tolkamp 9

6602 DN Wijchen

024-642150306-33057896

mailadres: evelyn.weltevrede@xmsnet.nl 

Terug naar boven