Rehobothschool

Westwalstraat 49 1411 PD Naarden

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem. In de kleutergroepen werken we bewust met combinatiegroepen. Voor de groepen 3 t/m 8 streven we naar het in stand houden van homogene groepen. Ons onderwijs heeft een duidelijke structuur met heldere afspraken en een goede opbouw. We werken met moderne methodes en de leerstof in de diverse leerjaren is goed op elkaar afgestemd. De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek en structureel vastgelegd, geëvalueerd en bijgesteld.

In bepaalde gevallen wijken wij af van het leerstofjaarklassensysteem.Op dit moment bijvoorbeeld zijn de roosters in de verschillende jaargroepen op gebied van rekenen zo op elkaar afgestemd, dat de leerlingen een ander leerstofjaarprogramma op het gebied van rekenen in een andere groep kunnen volgen. Dit kan zijn in een groep hoger of lager danwaar de leerling in zit. Scoort een leerling op alle vakgebieden hoog, dan kan het een jaargroep versnellen. De voorkeur van de school ligt bij het verbreden en verdiepen i.p.v.een jaar overslaan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Terug naar boven