Rehobothschool

Westwalstraat 49 1411 PD Naarden

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Rehobothschool is een kleinschalige school in Naarden-Vesting en kent een stabiel leerlingaantal. Jaarlijks heeft de school rond 1 oktober een leerlingaantal variërend tussen 227 en 231 leerlingen, dat in de loop van het schooljaar doorgroeit naar circa 245-250 leerlingen. De school kent 9 groepen waarvan 3 groepen 1-2.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle kinderen van de school blijven tussen de middag over. Gedurende de middagpauze worden de leerlingen begeleid door ‘vaste’ betaalde overblijfkrachten. De kosten hiervan worden in rekening gebracht aan de ouders, voogden of verzorgers. De leerlingen zijn gedurende het overblijven verzekerd via een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven