Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Amersfoortsestraatweg 12a 1411 HC Naarden

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We hebben in schooljaar 2022-2023 voor de eerste keer de sociale veiligheidsmonitor afgenomen via het leerlingvolgsysteem IEP en vensters. Daarvoor namen wij hem altijd af via SCOL.

Het beeld dat de sociale veiligheidsmonitor laat zien, is positief en herkennen wij binnen de school. Echter de afzetting tegen het landelijk gemiddelde niet. Deze laat nl een hoger cijfer zien. Wij zien binnen de school een veilig leerklimaat waar oog is voor ieder kind. Waar kinderen de route weten wanneer zij zich niet fijn of veilig voelen en hulp krijgen. Wij zijn een school waar kinderen het leven leren leven met alles wat daar bij hoort. Een fijne school waar iedereen zichzelf mag zijn.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven