Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

van Limburg Stirumlaan 105 1411 BN Naarden

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school beschikt over een leesspecialist. 

Kinderen met leesmoeilijkheden kunnen na gedegen onderzoek in aanmerking komen voor extra ondersteuning.

Onze school beschikt over een uitstekende zorg-ondersteuning.

Er wordt gewerkt met een plusklas. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 wordt gegeven in thematisch onderwijs.

Kinderen leren aan de hand van diverse thema's waarin alle aspecten van taal en rekenen en sociale competenties wordt aangeboden.

Het geheel wordt gemonitord middels het leerlingvolgsysteem "Onderbouwd". Hierdoor heeft de leerkracht goed zicht op de ontwikkeling van elk kind, naast haar eigen observaties.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze leesspecialist is er speciaal voor kinderen waarbij het vermoeden bestaat dat zij een vorm van dyslexie hebben.

Door de vele specialisten op onze schoolzijn we in staat voor veel leerlingen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Aan elke zorg zit natuurlijk een grens maar we staan open voor het gesprek met ouders over wat we als school aankunnen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven