Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

Amersfoortsestraatweg 12a 1411 HC Naarden

  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster
  • Schoolfoto van Interconfessionele Basisschool de Tweemaster

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers,

Voor een aantal van u, zal dit de eerste kennismaking met onze school zijn. Misschien heeft u al gekeken op onze eigen site www.tweemaster.nl of volgt u ons al op www.facebook.com/detweemasterof of op www.instagram.com/tweemasternaarden.

Maar ook via deze weg proberen we u een zo’n goed mogelijk en transparant beeld te geven van onze school. Er zijn natuurlijk ouders, die al kinderen bij ons op school hebben. Ook voor deze ouders is inzicht via Vensters PO een belangrijke bron van informatie, naast de informatie die al te vinden is in onze schoolgids. In onze schoolgids kunt u nalezen hoe wij het één en ander organiseren in de school. U leest daar onder meer onze visie op het onderwijs, de methodes die wij gebruiken en de manier waarop wij daarmee werken, de wijze waarop wij onze leerlingen begeleiden om zo het beste uit het kind te halen en hem of haar een fijne, leerzame en veilige basisschoolperiode te geven. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, wordt onze methode van werken binnen onze school voortdurend geëvalueerd en bijgesteld in het kader van de continue ontwikkelingen binnen het onderwijs. We hopen dat u even de tijd neemt om alle informatie, zowel op deze site als op onze eigen site en in de schoolgids, tot u te nemen. We wensen alle kinderen en ouders een fijne tijd op De Tweemaster. Mocht u vragen hebben, kom vooral langs. Dan kunnen wij ze voor u beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Tweemaster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Veilig en Gezellig,
  • Betrokken en Sociaal
  • Kwaliteit
  • School vol met mogelijkheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft 9 groepen en een instroomgroep

Twee groep 1/2 en daarnaast 7 overige groepen.

We laten gemiddeld 26 leerlingen per jaar toe.

Hierdoor ontstaan er in de loop van de schooljaren diverse combinatiegroepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolveiligheidsplan is in te zien bij de directie van "de Tweemaster" en op de website van onze school zijn de volgende protocollen beschikbaar: Hoofdluisprotocol, Overblijfprotocol, Pestprotocol en het Social Media protocol.

Terug naar boven