CBS de Verbinding

Verbindingsweg 2 9581 TH Musselkanaal

  • Schoolfoto van CBS de Verbinding
  • Schoolfoto van CBS de Verbinding
  • Schoolfoto van CBS de Verbinding
  • Schoolfoto van CBS de Verbinding
  • Alle leerlingen van groep 1-2 hebben een eigen bak onder hun zitplek, waarin ze hun tas en werkjes bewaren tijdens de schooluren.

In het kort

Toelichting van de school

Op dit moment leest u de schoolpagina van één van onze 14 scholen, die behoren tot de Scholengroep Perspectief. Van deze scholen bieden er 12 regulier basisonderwijs en de andere 2 speciaal (basis)onderwijs. Vanuit onze visie willen we aan zoveel mogelijk leerlingen onderwijs en begeleiding bieden dat bij hen past. Daarom zijn we ook blij dat we zoveel verschillende vormen van onderwijs binnen onze eigen deuren kunnen bieden.  Wat kunnen ouders verwachten op een school van Scholengroep Perspectief? Voor al onze scholen geldt het volgende kader:

Bij de scholen van Scholengroep Perspectief:

- werken we vanuit een christelijke en/of algemeen bijzondere achtergrond;

- heerst een goed pedagogisch klimaat waar kinderen zich veilig voelen en waar ze zichzelf mogen zijn;

- worden kinderen betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces en wordt eruit een kind gehaald wat erin zit;

- werkt deskundig personeel met een warm hart voor kinderen;

- wordt er zoveel mogelijk onderwijs op maat aangeboden;

- worden goede resultaten behaald;

- wordt er nauw samengewerkt met ouders en wordt hun inbreng gewaardeerd.

Iedere school is vrij om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Daardoor verschillen scholen ook weer van elkaar. Ook dat vinden we belangrijk. Ook zijn we voortdurend bezig om te groeien of te veranderen. Als bestuur zijn we daarom ook steeds met de scholen in gesprek om ervoor te zorgen dat het onderwijs eigentijds en toekomstgericht vorm wordt gegeven. 

R. Brunekreeft

Voorzitter College van Bestuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eerst het kind,dan de leerling
  • Wij staan voor vertrouwen
  • Wij staan voor verwondering
  • Wij staan voor verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

C.B.S. De Verbinding is een kleine school. De laatste jaren is het leerlingenaantal van de school gegroeid. Momenteel bezoeken rond de zeventig leerlingen de school. De leerlingen zijn verdeeld over vier combinatiegroepen. De gemiddelde grootte van alle groepen is 20 leerlingen. De leerlingen van onze school komen uit de buurt, maar enkele leerlingen wonen ook verder weg, zoals in de Eerste en Tweede Exloërmond en Mussel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven