obs IXIEJE

Oudersvrucht 1 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van obs IXIEJE

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op IXIEJE". 

obs IXIEJE wil uw kind de allerbeste wortels geven om te groeien. "Groei maar, ontdek maar".

IXIEJE is de openbare bassischool in Moordrecht en maakt deel uit van de Stichting Scholengroep Holland. De school telt ongeveer 225 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Het team van IXIEJE ziet het kind, streeft ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van het kind, is enthousiast, bevlogen en goed opgeleid. Wij dragen er zorg voor dat elk kind zich veilig voelt in en om de school en hoogwaardig onderwijs krijgt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lef
  • Kostbaar
  • Ontdekkingsreis
  • Jezelf zijn
  • Verrijken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De populatie van IXIEJE is een afspiegeling van de maatschappij waardoor kinderen in aanraking komen met alle gezindte en culturele achtergronden. Hier zijn we trots op.

IXIEJE nodigt nieuwe gezinnen van harte uit om kennis te komen maken met onze mooie en goede school.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Tussenschool Opvang (TSO) wordt geregeld met een vaste groep "vrijwillige ouders". De ouders zijn in het bezit van een VOG.

Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage van 40 euro per jaar per kind gevraagd. Hiervan wordt de vrijwilligersvergoeding van de "pleinwachtouders" betaald.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven