obs IXIEJE

Oudersvrucht 1 2841 LN Moordrecht

Schoolfoto van obs IXIEJE

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

November 2017:

Een 7,4 is het cijfer dat de ouders onze school gaven in het Kwaliteitsonderzoek. De kinderen waren overigens nog enthousiaster: van hen kreeg de Achtbaan een 7,9.

Van de ouders vulde 51% de enquête in. We danken deze ouders heel hartelijk daarvoor. Dit getal ligt – net als het rapportcijfer trouwens - tegen het landelijke gemiddelde aan. Het team heeft de lat hoger gelegd dan wat de ouders en kinderen verwachten. Dat is mooi!  

Uit de enquête komen punten waarvoor we onszelf voorzichtig op de schouders kloppen. Zo zijn ouders heel tevreden over: - het onderwijsleerproces - de ondersteuning en begeleiding - de aandacht die we besteden aan verschillende geloven en culturen - de manier waarop de school de ouders informeert. De ouders geven aan tevreden te zijn over hun keuze voor de school. Daar zijn we trots op!  

Natuurlijk komen uit de enquête ook punten waar we mee aan de slag gaan, zoals:

-          Het werken met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. De kwaliteit van ons  schoolklimaat wordt hierdoor verhoogd. Op dit moment oriënteren we ons op een methode.  Samen met de kinderen, het team en u als ouders gaan we aan de slag. We hebben dit onderwerp al opgenomen in ons jaarplan.

-          Het opzetten van de leerlingenraad; de stem van kinderen telt

-          De Achtbaan op de kaart gaan zetten: we doen veel zaken goed, hier mogen we trots op zijn en mogen we ook laten horen.  

Op 31 januari 2018  hebben wij een “teamterugkoppeling” gehad. Op 8 maart is het rapport besproken in de MR. De te ondernemen acties hadden we als school al opgenomen in ons jaarplan.

In november 2021 vindt de nieuwe monitor plaats.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

November 2017:

Een 7,4 is het cijfer dat de ouders onze school gaven in het Kwaliteitsonderzoek. De kinderen waren overigens nog enthousiaster: van hen kreeg de Achtbaan een 7,9.

Van de ouders vulde 51% de enquête in. We danken deze ouders heel hartelijk daarvoor. Dit getal ligt – net als het rapportcijfer trouwens - tegen het landelijke gemiddelde aan. Het team heeft de lat hoger gelegd dan wat de ouders en kinderen verwachten. Dat is mooi!  

Uit de enquête komen punten waarvoor we onszelf voorzichtig op de schouders kloppen. Zo zijn ouders heel tevreden over:

- het onderwijsleerproces - de ondersteuning en begeleiding

- de aandacht die we besteden aan verschillende geloven en culturen

- de manier waarop de school de ouders informeert.

De ouders geven aan tevreden te zijn over hun keuze voor de school. Daar zijn we trots op!  

Natuurlijk komen uit de enquête ook punten waar we mee aan de slag gaan, zoals:

-          Het werken met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. De kwaliteit van ons  schoolklimaat wordt hierdoor verhoogd. Op dit moment oriënteren we ons op een methode.  Samen met de kinderen, het team en u als ouders gaan we aan de slag. We hebben dit onderwerp al opgenomen in ons jaarplan.

-          Het opzetten van de leerlingenraad; de stem van kinderen telt

-          De Achtbaan op de kaart gaan zetten: we doen veel zaken goed, hier mogen we trots op zijn en mogen we ook laten horen.  

Op 31 januari hebben wij een “teamterugkoppeling” gehad. Op 8 maart is het rapport besproken in de MR. De te ondernemen acties hadden we als school al opgenomen in ons jaarplan.

In januari 2021 heeft IXIEJE een enquête uitgezet onder ouders met betrekking tot het "thuisonderwijs" 

In november 2021 vindt het tevredenheidsonderzoek onder ouders-leerlingen weer plaats.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven