Basisschool De Hovenier

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort

  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022/2023 heeft onze school een “tevredenheidsonderzoek” afgenomen, waarbij de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een vragenlijst hebben ingevuld. In dit onderzoek gaat het om de beleving van het schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de sociale veiligheid.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouderbetrokkenheid doet ertoe!
We zijn ons ervan bewust dat een goede samenwerking tussen school en ouders echt het verschil maakt wat betreft de leerprestaties van kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Onze visie op ouderbetrokkenheid:
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).

Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.
De oudertevredenheid wordt gemonitord in de tweejaarlijkse vragenlijst die op alle scholen van stichting Swalm & Roer wordt ingevuld, waarna ook een terugkoppeling met betrekking tot de resultaten richting ouders plaats vindt. De uitkomsten worden, als nodig, mee genomen in de schoolontwikkeling.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven