Basisschool De Hovenier

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort

  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

ROUTE 8 is voor de 2e keer als eindtoets afgenomen. Afgelopen schooljaar is er tussen 15 december 2020 en 8 februari 2021 wederom een periode van thuisonderwijs geweest.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in op onze school. Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem (LOVS) van het Cito waarbij wij alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op vijf belangrijke onderdelen twee keer per jaar toetsen; in het Midden van het jaar (januari) en aan het Einde van het jaar (juni). In de groepen 1 en 2 wordt doorgaans 1x per jaar getoetst. Deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd en op basis van deze informatie worden er groepshandelingsplannen gemaakt. Hierin wordt beschreven op welke wijze wij het onderwijs zo optimaal laten aansluiten bij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van elk kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school doen we onze uiterste best voor elke leerling het meest passende schooladvies te verstrekken. Door steeds goed de gegevens van het Voortgezet Onderwijs te bekijken en te analyseren die we jaarlijks ontvangen, volgen we de plaatsing en de voorgang in deze van de leerlingen ook nog in het Voortgezet Onderwijs. Mogelijk grote verschillen tussen schooladvies en plaatsing na enkele jaren, ook wel "opstroom en afstroom" genoemd, bespreken we met het VO. Het voorgaande doen we niet alleen in het belang van de voormalige leerling, maar ook om ons advies, als van toepassing, in de toekomst nog beter passend te laten zijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op basisschool de Hovenier staat alles in het teken van KRACHT. Ontwikkelen vanuit KRACHT betekent: uitdagend en toekomstgericht leren, inspelen op talenten en leerbehoeften van eenieder, inzet op hoge kwaliteit, succeservaringen opdoen en met plezier samen leren aan een doorgaande leer- en ontwikkellijn.   

KRACHT staat voor:

1.      Positiviteit: Veilig voelen/ plezier en succeservaring.
2.      Talent: sterk/ kwaliteit/ het beste uit iemand halen.
3.      Ontwikkelen: groei/ reflecteren/ ondersteuning/ stimuleren.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijk
  • Ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven