Basisschool De Hovenier

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort

  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

ROUTE 8 is voor de 2e keer als eindtoets afgenomen. Afgelopen schooljaar is er tussen 15 december 2020 en 8 februari 2021 wederom een periode van thuisonderwijs geweest.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten nemen een belangrijke plaats in op onze school. Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem (LOVS) van het Cito waarbij wij alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op vijf belangrijke onderdelen twee keer per jaar toetsen; in het Midden van het jaar (januari) en aan het Einde van het jaar (juni). In de groepen 1 en 2 wordt doorgaans 1x per jaar getoetst. Deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd en op basis van deze informatie worden er groepshandelingsplannen gemaakt. Hierin wordt beschreven op welke wijze wij het onderwijs zo optimaal laten aansluiten bij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van elk kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school doen we onze uiterste best voor elke leerling het meest passende schooladvies te verstrekken. Door steeds goed de gegevens van het Voortgezet Onderwijs te bekijken en te analyseren die we jaarlijks ontvangen, volgen we de plaatsing en de voorgang in deze van de leerlingen ook nog in het Voortgezet Onderwijs. Mogelijk grote verschillen tussen schooladvies en plaatsing na enkele jaren, ook wel "opstroom en afstroom" genoemd, bespreken we met het VO. Het voorgaande doen we niet alleen in het belang van de voormalige leerling, maar ook om ons advies, als van toepassing, in de toekomst nog beter passend te laten zijn.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven