Basisschool De Hovenier

Sportlaan 7 6065 AJ Montfort

  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier
  • Schoolfoto van Basisschool De Hovenier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepagina van academische basisschool de Hovenier.

Op basis van de gegeven informatie kunt u zich alvast een beeld vormen van onze school.

U kunt natuurlijk altijd een afspraak maken om onze school een keer te bezoeken en de sfeer te proeven. Daarnaast zult u dan ook extra uitleg krijgen over de werkwijze van onze school.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u terecht op onze website: www.bsdehovenier.nl of u kunt een mail sturen naar info@bsdehovenier.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Optimale ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Zelfverantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 1 januari 2022 hanteren wij structureel een continurooster.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn om de lestijd zo effectief en optimaal mogelijk te benutten. 

Vanaf 08:20 uur zijn de kinderen welkom op de speelplaats en kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen lopen. Op de speelplaats is er toezicht en de leerkrachten zijn op dat moment in de groep. We verwachten dat iedereen om 08:30 uur in het klaslokaal aanwezig is zodat de lessen tijdig kunnen beginnen.

De voor en naschoolse opvang op onze school wordt georganiseerd door "Wee-Play", die ook in ons gebouw gevestigd is.

Voorschoolse opvang is mogelijk indien:

* Er 4 of meer structurele reserveringen zijn per dag;

* Er voldoende personeel beschikbaar is.

U kunt altijd even binnenlopen om een kijkje te nemen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven